Støtteforeningen - Nr. Asmindrup Friskole

Støtteforeningen har til formål at støtte friskolen økonomisk. De økonomiske midler findes blandt andet ved, at forældrene varetager forskellige opgaver, som tilbydes til støtteforeningen, eksempelvis hjælpeopgaver på Grøn Koncert, praktiske opgaver og meget andet.
 
Hvis du vil være med til at støtte op om Friskolen og Nørre Asmindrup, kan du med fordel melde dig ind i støtteforeningen. Her kan du købe tøj og tasker med Friskolens logo.
 
Nr. Asmindrup Friskoles Støtteforening | Asmindrupvej 38, 4572 Nr. Asmindrup  | webmaster@nr-asmindrup-friskole-stoetteforening.dk